Publikováno

Znehybňování

Při znehybňování, poutání, vázání jakýchkoli částí těla včetně podvazování penisu či prsou se vyvarujte přílišnému utažení znemožňující přístup krve. Následky mohou být i smrtelné. V lepších případech mohou způsobit omámení, nečekané omezení schopnosti ovládat svaly a následným nepříjemný pád. Proto po uvolnění buďte připraveni znehybněnou osobu okamžitě zachytit. Nesvazujte a nepodvazujte déle než 60 minut a po 10 minutách vždy kontrolujte, zda je v podvázané končetině či jiné části těla cit. Pokud ne, okamžitě pomůcku uvolněte. Nedostatečné prokrvení může být v první fázi pociťováno mravenčením, dále pak zblednutím kůže. V takovém případě je třeba postiženého okamžitě rozvázat stažené místo masírovat. Pro bondáž se používá speciální – silnější bavlněné lano, přičemž pro rozložení tlaku se lano v nosném místě obtáčí vícekrát v závislosti na zatížení. Podrobnější informace lze nalézt na specializovaných webech.

Některé pomůcky na umocnění dominance či submisivity mohou mohou omezit dýchání např. částečné stažení hrudníku pro určité vazače či úvazy a či omezení přístupu vzduchu (roubík, obojek, maska). Tyto pomůcky nejsou vhodné pro osoby se srdečními či dýchacími (včetně např. nastydnutí) potížemi. Zvláště pro prostředky omezující komunikaci (roubík, maska) je třeba se domluvit na signálu, jež dominantnímu jasně sdělí, že submisivní účastník nechce pokračovat či se dokonce cítí ohrožen. Není-li submisivní účastník s to pomůcku sám sejmout, nikdy jej nenechávejte bez dozoru. Jinak může dojít k tragickým následkům. Zvláštní pozornosti je třeba věnovat málátnosti, nevolnosti či jevům signaluzujícím dušení či hrozící ztrátu vědomí. V takovém případě ihned osobu omezenou pomůckami pomůcek zbavte a zkontrolujte, zda je při vědomí a v pořádku.

Při znehybnění dbejte, aby v případě Vaší indispozice (např. omdlení či važnější indispozice) byla splněna alespoň 1 z následujících podmínek  a) možnost sama se rozvázat b) možnost zavolat pomoc (např. telefon v dosahu prstů) c) přítomnost 3. osoby, schopné pomoci.

Pro základní znehybnění jsou jinými obchody velmi často nabízeny postroje z nylonu, jenž často působí řezná zranění a odřeniny a lze jej při obdobných či nižších nákladech snadno nahradit kvalitním bavlněným lanem či pouty a řetězem či bavlněným lanem s větším pohodlím a flexibilitou znehybnění.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.