Publikováno

TPE, TPR

TPE – Termoplastické elastomery směs plastů a thermoset elastomerů (viz silikon). Pružnosti se dosahuje jejich opakovaným táním a ochlazováním.  Tato modernější metoda výroby elastomerů se používá od 50. let 20. století. Na rozdíl od vulkanizovaných elastomerů (více silikon) se vedle výrazně vyšší pružnosti snáze tvarují, barví, umožňují opětovné použití (tání), což znamená úsporu nákladů při výrobě využitím ořezů a po dosloužení snazší recyklaci. Neobsahuje toxiny (ftaláty) a alergeny. Jsou méně porézní než PVC a více než silikon.

Materiál není nad rámec výše uvedeného přesněji definován, např. co se týče podílu plastů a silikonu, ani co se týče pružnosti a měkkosti. Neplatí ani, že musí být možné je natáhnout minimálně na 2x své délky. Tvrdost se zpravidla se pohybuje od 0 do 30HC (ze 100, lidská kůže má 0,5HC, zatnutý sval cca 20HC, tvrdé materiály jako sklo 100HC).

Jak se pozná kvalitní TPE před vyzkoušením? Oproti PVC netahají za kůži (méně porézní) a jsou též méně lesklé, spíše zcela bez lesku a zcela bez zápachu.

 

Realistická kůže (cyberskin, realskin, softskin, trueskin, UR3 apod.)

Měkké TPE do 20 HC používané pro měkká dilda, vibrátory a silikonové-realitické panny (přesněji TPE panny).

Měkká TPE (do 10HC) a částěčně i středně měkká TPE dilda (do 20 HC) umožňují pochvě a oběma análním svěračům částečné sevření materiálu. To jim jednak uleví a v podstatě je neustále automaticky masíruje, což dále zrychlí i jejich uvolnění. V těle působí pocitově přirozeně jako vnitřní tkáň a nepodněcuje žádný resp. v závislosti na velikosti menší signál k mimovolním stahům. Materiál je proto ideální na akrobatické výkony. Pro film se ale často používají velká tužší tužší TPE (do 30 HC) či levnější PVC dilda (i 40HC), která drží tvar.

Realistická kůže, cyberskin apod.  pannen … více zde

 

TPR?

Veřejné zdroje a kvalitní výrobci často používají pro TPE zaměnitelný název termoplastická guma thermoplastic rubber-TPR. Tento název je však v podstatě nadmnožinou všech měkkých materiálů pomůcek vyjma vulkanizovaných gum (latex, silikon) a je současně dodavateli-velkoobchodními společnostmi a konečnými prodávajícími často užíván i pro výrobky s vlastnostmi charakteristickými pro PVC. V našem obchodě TPE a TPR s vlastnostmi TPE označujeme TPE. TPR bez těchto vlastností označujeme jako PVC.