Publikováno

Měření, testování sexuálních pomůcek

Měření

Měření rozměrů – metr (u dild je první údaj délka, kdy následný údaj v závorce je vsunutelná délka) , posuvné měřítko a hmotnost netto včetně ovladače bez baterií a nabíjecího příslušenství digitální miniváhou.

Zvuk vibrátorů – cca 5 cm od mikrofonu telefonu Samsung Galaxy S5 v aplikaciSound Meter od Melon Soft. Měření v této vzdálenost odpovídá údajům výrobců různých produktů, ač někdy se hodnoty měří metr či třeba 10m od přístroje (např. pro komerční chladící kompresory).

Tišší vibrátory mají 50-60 db, standard je kolem 70 db.

Tvrdost pannen měříme v souladu s oficiální metodikou pro C durometr, jež určuje sílu přítlaku na 44 N (4,4 kg). Tvrdost dild a vibrátorů měříme v rozporu s metodikou C durometru, tak, že 2,5mm hrot akorát zajede do gumy, aby se neměřila vzájemně stlačovaná guma. Hodnoty gum do 10 HC dle metodiky by tedy byly o cca 60% tvrdší, do 20 HC cca o 40%, od 40HC je pak odchylka malá. Bohužel Shore A durometr s tenčím hrotem, jenž vyžaduje přítlak pouze 0,8 kg a pro naše účely (menší měkké gumy) je vhodnější, se nám nepodařilo získat (z Číny došel 2. Shore C :). Tvrdost měříme na žaludu resp. na špici pomůcky, kde bývá nejvyšší tvrdost a kde je údaj pro zákazníka nejdůležitější, neboť špice nejvíc tlačí na tkáň.

Velmi dobrá tvrdost, kdy tělo vnímá umělou tkáň jako vlastní, je do 20% (20HC měřeno malým přítlakem – cca 1kg, měřeno přítlakem dle metodiky do 25HC). Pro dilda by pak měla být hraniční tvrdost 35% (tvrdší nepouštíme do prodeje, jelikož to už značně snižuje zážitek a pak je pocitově lepší (ač méně hygienická) za kůži méně tahající horkou vodou omytá okurka…. Pro tvrdé silikonové vibrátory a kolíky to je jedno (buď jde o menší plugy a vibrátory či roztahovací plugy) – běžná tvrdost u nich je 50-80%, proto u nich hodnoty ani neměříme.

Vizuální a hmatová kontrola

Testuje čistotu povrchu, odlití, zaoblení hran, zejména kovových předmětů – zda nebudou řezat sliznici např. u kovů.

Bezpečnost poutacích pomůcek, aby neřezaly jako PVC nylonové poutače či nevytrhly maso jako běžně dodávané karabinky.

Silové testy

Tyká se pout, řetězů a zrcadel. Sluší se, aby snesly adekvátní stupeň namáhání. Zrcadlo by např. nemělo být běžně možné ohnout stahem vaginy či řitních svěračů.

Pachová stopa

Pouze lidskými smysly. Produkty s výraznější pachovou stopu po plastu, parfému či jiném pachu nejsou vpuštěny do prodeje.

Reakce lidské tkáně a testování v provozu

V provozu se testuje způsobu použití a funkčnost např. zda postroj opravdu znehybňuje či roztahuje, prostě plní svůj účel.

U dild se testuje, jak výrobek tahá za kůži. Porézní PVC dilda poměrně dost. Neporézní silikon prakticky vůbec. Některá dilda pálí sliznici při jejím poranění a nejsou vpuštěna do prodeje. Dále odolnost vůči zakázaným gelům pro daný materiál a poměrně extrémnímu prostředí v konečníku. Některá dilda lze užít i se zakázanými gely, aniž by se poškodila. Některým se lehce deformuje povrch do lehkého uhlazení či se barví stolicí – zvláště pak PCV a TPE dilda při použití gelu na bázi tuku/oleje (jelení lůj). Vysokou odolnost vůči všem gelům (včetně zakázaných silikonových) vykazují velmi tvrdé celosilikonové kolíky a některá (ne všechna) dilda s vysokým podílem silikonu.

Sliznice konečníku je též velmi citlivá na zabroušení/zaoblení a je zpravidla užita na potvrzení hmatového testu.

U gelů se testuje vysychavost, účinky na sliznici, kondom a pomůcky, jak již bylo řečeno.

Laboratorní testy

V úvahu přichází testy na ftaláty pro zaváděné pomůcky a testy na nikl pro SM postroje- oděvy. Pro zaváděné pomůcky se soustředíme na CE certifikované produkty, kde by jejich výskyt měl být vyloučen.

U SM postrojů/oděvů testování na přítomnost nikl či rychlost jeho uvolňování neplánujeme v blízké budoucnosti, protože nejde o produkty určené pro dlouhodobé nošení ve smyslu dotčeného nařízení REACH 1907/2006 EC. Postupně se k tomu ale též dostaneme a o výsledcích budeme informovat. Třeba to někdo bude chtít nosit celý týden :).

CE certifikace

Ta je samozřejmě poměrně daleko za možnostmi maloprodejce jako jsme my. Jen pro zajímavost co to obnáší. Provádí ji odborné firmy pro větší výrobce – vývozce a jde do statisíců. Např. u kondomů je třeba zajít do továrny a jejích dodavatelů. Udělat testy mechanické odolnosti, testy na snášenlivost tkáně na dobrovolnících, testy virové propustnost aj..

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.