Čl. 1 Provozovatel obchodu (dále též „prodávající“)

Provozovatelem kamenného a internetového obchodu smsexshop.cz a odpovědnou osobou je Kim Phuong Vo Thi, sídlem Družstevní ochoz 1378/21, 140 00, IČO 87933977. Kontaktní adresou a adresou, pro vracení zboží a předávání či zasílání zboží k reklamaci je adresa kamenného obchodu Svatoslavova 554/1, 140 00 Praha 4 Nusle.

Čl. 2 Doprava, čas doručení, DPH, možnosti úhrady, EET

Doprava a časy doručení dle informací na stránce kontakt.

Nejsme plátci DPH (tzn. ceny nebudou dále navyšovány o DPH).

Kamenný obchod přijímá hotovost v českých korunách. Platba mimo kamenný obchod či v jiné měně je možná pouze dle instrukce prodávajícího (viz kontakt). Faktura je vystavena vždy se zadanými údaji, na prodejně možno i bez údajů kupujícího.

Pro hotovostní platby na prodejně navíc platí: Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Čl. 3 Zásady ochrany osobních údajů

Veškeré údaje o zákazníkovi a jeho nákupu jsou důvěrné a chráněny v souladu s požadavky zákona č. 101/2000Sb. Nad rámec zákona o účetnictví (v účetním dokladu nutno identifikovat kupujícího a obsah účetního případu) požadujeme mail a telefon, jež slouží pouze k vyřízení objednávky či reklamace. Jiným způsobem údaje užity nejsou a nejsou ani předány jiné osobě, vyjma vyžádaného přepravce. Údaje nad rámec faktur se 2 měsíce po vyřízení objednávky či reklamace nevratně mažou.

Čl. 4 Záruka

I. Záruka na nové zboží je 2 roky (eventuálně rok u výprodeje, je-li tak výslovně psáno v popisu produktu), pro zboží koupené na firmu 6 měsíců.

II. Na dárky se nevztahuje záruka za vady. Dárkem je skutečně darované zboží čistě na základě vůle prodávajícího bez jakýchkoli podmínek, přičemž prodávající pouze odpovídá za škody ve smyslu §2939 OZ a násl.. Na zboží vázané na různé podmínky a nárokovatelné při jejich splnění se vztahuje plná záruka.

Čl. 5 Vady, reklamace

I. Prodávající odpovídá za shodu zboží se smlouvou a vady zboží po dobu záruky. Kupující předá zboží k reklamaci s popisem vad. Pro urychlení vyřízení lze uvést telefon. Při osobním předáním prodávající vystaví reklamační protokol. Je-li v možnostech prodávajícího posoudit oprávněnost reklamace, učiní tak na počkání, v ostatních případech do 30 dnů; v této lhůtě reklamaci vyřeší.

II. Nelze-li vadu odstranit, opakuje-li se stejná vada, může kupující žádat výměnu věci, odstoupit od smlouvy či žádat přiměřenou slevu (podrobnosti zde). V případě uznání reklamace uhradíme též odůvodněně vynaložené náklady na přepravu věci k reklamaci v rámci ČR (poštovné).

III. V případě neoprávněné reklamace lze věc bezplatně vyzvednout na prodejně či zaslat po uhrazení dopravného prodávajícím; při nevyzvednutí do 3 měsíců od vyrozumění o zamítnutí reklamace se má za to, že vlastník věc opustil, a věc je vzhledem ke své povaze z hygienických důvodů jako opětovně neprodejná vyhozena.

Čl. 6 Smlouvy uzavřené na dálku (nákup v eshopu)

I. Spotřebitelem je v souladu s § 419 OZ fyzická osoba, jež do objednávky či fakturačních údajů nedoplnila či neponechala v nich (např. při změně identity) firmu či IČO.

II. Smlouva pro zboží dostupné skladem je uzavřena potvrzením přijetí Vaší objednávky naším systémem, pro zboží na objednávku u pannen složením zálohy, u ostatního zboží prodávající kontaktuje kupujícího v okamžiku dostupnosti a smlouva je uzavřena potvrzením zájmu kupujícího.

III. Spotřebitel může objednávku smlouvy uzavřené na dálku s výjimkou objednávky panny (zboží vyrobené na přání zákazníka) kdykoli do doby oznámení prodávajícího o předání zboží přepravci bezplatně zrušit (telefonicky či mailem) a je mu vráceno vše, co uhradil.

IV. Smlouva pro zboží, jež není dostupné skladem, je uzavřena potvrzením prodávajícího o dostupnosti zboží. S výjimkou zboží na přání či na zakázku (panny) spotřebitel může objednávku smlouvy uzavřené na dálku kdykoli do doby předání zboží přepravci bez srážky zrušit (telefonicky či mailem).

V. Při převzetí zboží od přepravce kupující zkontroluje neporušenost obalu. Při porušení obalu či podezření neoprávněného otevření zakázky může odmítnout převzetí, případně nejprve zaprotokolovat poškození a následně otevřít a zkontrolovat zásilku spolu s přepravcem.

VI. Při vyzvednutí dálkově hrazeného zboží v prodejně může být přebírající požádán, aby předložil občanský průkaz a při odmítnutí kupující není povinen zboží vydat.

VII. Prodávající může zrušit rezervaci, nedojde-li k úhradě ceny zboží do 2 pracovních dnů (při objednávce s platbou předem) nebo odmítnout objednávku z problematické IP adresy či s nesmyslnými fakturačními, nepravdivými kontaktními údaji.

VIII. Prodávající může odmítnout objednávku či odstoupit od smlouvy při odcizení, znehodnocení či vadě zboží, přičemž o důvodu neprodleně informuje kupujícího a bezodkladně vrátí přijaté prostředky.

Čl. 7 Odstoupení spotřebitele do smlouvy uzavřené na dálku

Poučení o právech a povinnostech odstupujícího spotřebitele upravuje následující formulář, jenž je nedílnou součástí obchodních podmínek.

—————————

Vzorový formulář odstoupení spotřebitele od smlouvy uzavřené na dálku

Pokud budete psát rukou, stačí vypsat a doplnit zvýrazněný text.

adresát:

při odstoupení poštou: Kim Phuong Vo Thi, Svatoslavova 554/1, 140 00

při odstoupení emailem: kontakt uvedený v kontaktech na webu

Kupující (odstupující): jméno, adresa, telefon:

Odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku do 14 dnů

Dne ….. mi bylo doručeno zboží na základě objednávky (faktury) číslo. ….. :

Spotřebitel může za dále uvedených podmínek odstoupit od koupě bez udání důvodu.

S výjimkou celokovových předmětů bez dutin a oblečení či pout mimo oblast přirození nelze takto odstoupit od smlouvy pro zboží, u nějž byl porušen hygienický obal či jeho pečeť a jež z hygienických důvodů jej není možné vrátit (zejména zboží pro kontakt s vnitřními intimními partiemi – např. vibrátoy, dilda, gagy (roubíky), panny, otevřené gely, kalhotky, pásy cudnosti) či pro agresivní SM zboží, jež při použití zachytí lidskou tkáň (důtky, biče), latex. Pro toto zboží se hygienickým obalem rozumí každý obal oddělující je od okolí, jenž resp. jehož pečeť je třeba pro přístup ke zboží nevratně narušit (zpravidla svařený, zalepený či zapečetěný plastový či krabicový obal).

Odstoupení účinné odesláním lze uplatnit ve lhůtě 14 dnů, počínaje dnem následujícím po dni doručení zboží, prostřednictvím tohoto formuláře či obdobným srozumitelným písemným sdělením.

Nejsou-li splněny podmínky odstoupení, prodávající o tom informuje kupujícího a dále postupuje analogicky dle posledního souvětí článku Vady zboží (obchodních podmínek uveřejněných na smsexshop.cz).

Zboží nesmí nést známky poškození či opotřebení. Při absenci či poškození obalu či příslušenství nad míru rozumně nezbytnou pro šetrné otevření prodávající přiměřeně poníží vracenou částku.

V případě koupě více položek lze odstoupit též i pouze pro některé z nich a ostatní si ponechat.

Zboží je třeba odeslat či doručit do 14 dnů od odeslání odstoupení, jinak se má za to, že kupující vzal odstoupení zpět. Zasíláte-li jej odděleně od odstoupení, identifikujte je svým jménem či číslem daňového dokladu či jeho kopií. Zboží zaslané na dobírku nebude převzato.

Tímto odstupuji od smlouvy (nehodíce se škrtněte)

a) ohledně všeho zboží

b) pouze ohledně dále jmenovaného zboží

…… .……. …….. a zbytek si ponechám.

Náklady na dopravu v obou směrech nese spotřebitel.

Spotřebitel má nárok na vrácení ceny zboží do 14 dnů od odstoupení způsobem, jakým byly uhrazeny. Lhůta počne běžet dnem následujícím po dni doručení vráceného zboží prodávajícímu. Číslo účtu pro vrácení ceny zboží je: ………….. / kód banky ………….

S pozdravem jméno, příjmení a podpis V místo ……., dne ……

——————————————

Čl. 8 Doplňující ustanovení

I. Pro soudní řešení sporů je příslušný městský soud v Praze pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů Česká obchodní inspekce.

II. Při bezhotovostní úhradě prodávající vždy hradí poplatky své banky a nehradí poplatky banky prodávajícího. Telefonní linka prodávajícího není spojena se zvláštním poplatkem; volající hradí cenu dle ceníku svého operátora. Ceny dopravy včetně balného uvádí stránka kontakt.

 

Jsou-li podmínky nesrozumitelné, neférové či chybné, budeme rádi za Váš ohlas. Na Váš podnět je opravíme či lépe vysvětlíme.

24.6. 2016, poslední aktualizace 17.5.2017

 

zpracoval JUDr. Ing. Vladimír Koranda, Ph.D., redaktor magazinspotrebitele.cz

zpět na úvodní stránku